about me

Perfil Professional [CAT] / Perfil Profesional [ESP] / Professional Profile [ENG]

Perfil Professional [CAT]

Llicenciat en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona i Doctor en Informàtica, especialitat Interacció Persona-Ordinador (IPO o també HCI, per Human-Computer Interaction), per la Universitat de Lleida.
Després de dedicar dotze anys com professional de la informàtica en diverses empreses, des del 2004 és Professor del Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial de la Universitat de Lleida i membre del Grup de recerca en Interacció Persona–Ordinador i Integració de Dades (GRIHO) de la UdL, del qual n’ha sigut director durant varis anys. També és membre de la junta directiva de la Asociación Interacción Persona–Ordenador (AIPO), la principal entitat a nivell espanyol i llatinoamericà en l’àmbit de la IPO.
A part de la docència a la UdL, col·labora en formació de temàtiques TIC i IPO en màsters de varies universitats –nacionals i internacionals– i a mida per empreses. Tanmateix coordina convenis de transferència de coneixement i de tecnologia amb diverses empreses i entitats.
Finament és també co-autor dels llibres “Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario” (2005) i “New Trends on Human-Computer Interaction. Research, Development, New Tools and Methods” (2007), ambdós de la temàtica de la Interacció Persona Ordinador.

[Inici]


Perfil Profesional [ESP]

Licenciado en Informática por la Universidad Autònoma de Barcelona y Doctor en Informática, especialidad Interacción Persona-Ordenador (IPO o también HCI, por Human-Computer Interaction), por la Universitat de Lleida.

Tras dedicar doce años como profesional de la informática en diversas empresas, desde el año 2004 es Profesor del Departamento de Informática e Ingeniería Industrial de la Universitat de Lleida y miembro del Grupo de investigación en Interacción Persona–Ordenador e Integración de Datos (GRIHO) de la UdL, del cual ha sido director durante varios años. También es miembro de la junta directiva de la Asociación Interacción Persona–Ordenador (AIPO), la principal entidad a nivel español y latinoamericano en el ámbito de la IPO.

A parte de la docencia en la UdL, colabora en formación de temáticas TIC e IPO en másteres de varias universidades –nacionales e internacionales– y para empresas. Asimismo coordina convenios de transferencia de conocimiento y de tecnología con diversas empresas y entidades.

Finamente es también co-autor de los libros “Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario” (2005) y “New Trends on Human-Computer Interaction. Research, Development, New Tools and Methods” (2007), ambos de la temática de la Interacción Persona Ordenador.
[Inicio]


Professional Profile [ENG]

Bachelor in Computer Science from the Autonomous University of Barcelona (1988) and Ph.D. in Computer Science, specializing in Human-Computer Interaction at the University of Lleida (2004).

After several years working in diverse companies as a computer programmer and Project’s Manager, he is now fully involved in teaching and research activities in the field of Human-Computer Interaction (HCI).

He is currently professor of Computer Science and Industrial Engineering Department at University of Lleida and director of the Research Group on Human-Computer Interaction and Data Integration (GRIHO) of the same university.

As a teacher he is involved in the first Spanish-speaking HCI Master and in Interfaces Design related subjects in other universities and private companies.

Board member of the HCI Spanish association AIPO and of the ACM-SIGCHI spanish chapter, CHISPA.

From GRIHO research group, he also leads and collaborates within knowledge and technology transfer to industry projects.

Finally, he is co-author of the book “Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario” published by UOC, 2004.
[Top]


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s